Valori

Valorile care stau la baza E.D.P. sunt valori europene: demnitate umană, libertate, democrație, egalitate, stat de drept și respectarea valorilor omului, corelate cu valorile naționale românești.

Modelul de construcție al platformei este unul european, complex, care oferă o gamă largă de servicii, posibilități de informare și relaționare, care reușește să creeze sinergii între domenii fără a se suprapune în idei cu interesele altei organizații, respectând în același timp principiile etice specifice: transparență, guvernanță, responsabilitate socială.

E.D.P.  este axată pe proiecte de dezvoltare regională și economică și a inițiat de-a lungul celor opt ani inițiative relevante, mare parte dintre ele la Bruxelles, care au implicat actori din sfera socială, economică, politică și guvernamentală. Istoria Platformei include evenimente cu o bogată tematică organizate împreună cu ONG-uri recunoscute ca principale arene de dezbatere europeană. Implicarea activă în proiecte de interes din cadrul celor cinci grupuri de lucru: UE competitivă, Dezvoltare regională, Calitatea vieții, Economie verde și Diplomatie economica, dezvoltarea parteneriatelor economice între membrii E.D.P. și investitori străini, participarea onorabilă, reacțiile favorabile obținute în țară și străinătate, au fost mereu o sursa de inspirație și un îndemn de a continua, de a consolida și de a extinde aria demersurile noastre.